2. Angažovaná ochrana a aktivizmus

Nechcené dedičstvo? Po roku 1989, nesúc sa na vlne antikomunizmu, silnejú hlasy kritizujúce modernú povojnovú architektúru. Je označovaná za ideologickú a totalitnú. Panelákové sídliská sú považované za králikárne a verejné budovy za monumenty komunizmu.…

3. Hodnoty a kvality

Aby sme vedeli zo stavebnej produkcie danej doby vyselektovať príklady, ktoré sú hodnotné, je potrebné stanoviť si relevantné kritériá. Skúseným očiam neunikne výnimočnosť stavby už na prvý pohľad. Tento spontánny prístup však…