4. Dobrá prax

Ako sa správať k stavbám povojnového modernizmu? Čo možno považovať za dobrú prax, ktorá sa na ne vzťahuje? starostlivosť a údržba Veľká budova v centre mesta. Fasáda pokrytá nánosmi špiny a bezmyšlienkovitou reklamou. Interiér s poškodenou…

5. Možnosti

Vieme rekonštrukciou budov prispieť k ekologizácii nielen samotných stavieb, ale aj verejného priestoru? Vieme aplikovať zelené riešenia tak, aby nedochádzalo k znehodnoteniu architektúry? Aké obmedzenia a možnosti nám dáva štát? A čo robiť, aby sme…